Losowe zdjęcia:

 • Losowe zdjęcie
 • Losowe zdjęcie
 • Losowe zdjęcie
 • Losowe zdjęcie
 • Losowe zdjęcie
 • Losowe zdjęcie
 • Losowe zdjęcie
 • Losowe zdjęcie
 • Losowe zdjęcie


Zielona Taktyka

Zielona Taktyka
Czytano: 7328
Poniedziałek, 11 Października 2010, 11:32

Zieloną taktyką nazywane są ogólnie działania w terenie otwartym, czyli niezurbanizowanym. Jest Naszym głównym celem, poświęcamy na niego najwięcej czasu ze względu na to że jest podstawą do późniejszych ćwiczeń w terenie zurbanizowanym czy AT. Pozwala na szeroką różnorodność zajęć na treningach, spotkaniach czy dłuższych wyjazdach. W skrócie podstawowymi elementami tej taktyki są:

 • metody patrolowania i poruszania się w terenie, pokonywanie wszelkiego rodzaju przeszkód terenowych
 • techniki poruszania się w terenie otwartym
 • prowadzenie rozpoznania/patrolowania/ rożnymi metodami
 • umiejętności kamuflażu dostosowane do danego terenu jak również skrytego poruszania się po danym terenie
 • umiejętności orientacji i nawigacji za pomocą przyrządów lub elementów naturalnych, terenoznawstwo
 • tworzenie baz patrolowych/przejściowych, warty
 • zwiad, dywersja, zasadzki
 • sposoby komunikacji między członkami patrolu (łączność, język niewerbalny)
 • sposoby zachowania podczas kontaktu z wrogiem
 • techniki prowadzenia rozpoznania obiektów

i wiele innych..

W naszych działaniach używamy replik ASG które dzięki idealnemu odwzorowaniu podnoszą realizm ćwiczeń.

Zobacz też inne artykuły:

TOP Survival TOP Wojskowe Strony TOP ASG